Hopp til hovudinnhald

Organiseringa av Digitaliseringsdirektoratet

I 2021 vedtok Digdir eit nytt organisasjonskart med formell verknad frå 1.1.2022, men arbeidet med nye leveranseområde, produktgrupper og ei tverrfagleg marknadsgruppe starta allereie i 2021.

Antall tilsette i Digdir

Tal på tilsette fordelt på våre lokasjoner, inkludert mellombels tilsette og lærlingar

73

tilsette i Brønnøysund

129

tilsette i Leikanger

143

tilsette i Oslo

Brønnøysund Leikanger Oslo
Faste 73 124 136
Midlertidige 0 4 5
Lærlingar 0 1 2

Les vidare