Hopp til hovedinnhold

Kapittel 6: Årsregnskap

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er en bruttobudsjettert virksomhet under Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og fører regnskap i henhold til kontantprinsippet. Årsregnskapet for 2021 er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten med tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra eget departement. Årsregnskapet vurderes å gi et dekkende bilde av Digdirs disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter og inntekter.

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er en bruttobudsjettert virksomhet under Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og fører regnskap i henhold til kontantprinsippet. Årsregnskapet for 2021 er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten med tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra eget departement. Årsregnskapet vurderes å gi et dekkende bilde av Digdirs disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter og inntekter.