Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Leiinga

Direktør Steffen Sutorius leiar Digdir. Toppleiargruppa består av avdelingsdirektørane for fire fagavdelingar og tre stabs- og støtteområde. Tilsynet for universell utforming av ikt har ei særskilt uavhengig rolle, men tilsynsdirektøren er ein del av toppleiargruppa.

Toppleiargruppa

Direktøren leiar toppleiargruppa. 1.1.2022 vart også HR-direktøren del av toppleiargruppa.

Portrett av Steffen Sutorius

Steffen Sutorius

direktør
Portrett av Kjell Arne Knutsen

Kjell Arne Knutsen

avdelingsdirektør for verksemdstyring
Portrett av Knut Bjørgaas

Knut K. Bjørgaas

avdelingsdirektør for digital strategi og samordning, frå 01.01.2022: digital strategi og samhandling
Portrett av Grete Orderud

Grete Orderud

avdelingsdirektør for digital transformasjon, frå 01.01.2022: Samanhengande tenester og livshendingar
Portrett av Frode Danielsen

Frode Danielsen

fungerande avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar (Torgeir Strypet fram til 01.04.21), frå 01.01.2022: Fellesløysingar
Portrett av Andreas Rafaelsen

Andreas Rafaelsen

fungerande avdelingsdirektør for digitalisering (Cat Holten fram til 11.10.21), frå 01.01.2022: Brukaroppleving og datadeling
Portrett av Onar Aanestad

Onar Aanestad

kommunikasjonsdirektør
Portrett av Malin Rygg

Malin Rygg

Tilsynsdirektør i Tilsyn for universell utforming av ikt
Portrett av Sissel Sare

Sissel Sare

HR-direktør, frå 01.01.2022

Les vidare