Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fellesløsninger – oversikt

De nasjonale fellesløsningene og registrene utgjør Norges digitale grunnmur. Antall offentlige tjenester som benyttet løsningene økte med 25 prosent i 2021, og bruken blant innbyggere og virksomheter var også rekordhøy.

Bilde av en kvinne som ser på et nettbrett.

Digdirs mål

Digdir hadde fire mål for arbeidet med fellesløsninger i 2021.

Mål 1

Sikre stabil og sikker drift av nasjonale fellesløsninger som direktoratet har ansvar for.

Resultat

Alle løsningene ble driftet stabilt gjennom året, med en gjennomsnittlig oppetid på 99,92 prosent.

Utfordringer og tiltak

Stor økning i bruken, nye behov og nye bruksområder setter fellesløsningene under press. Digdir vil prioritere å ruste fellesløsningene for forventet økt bruk, bygge inn ny funksjonalitet og redusere dupliserende løsninger.

Oppnådd

Mål 2

Øke utbredelsen av fellesløsningene.

Resultat

Også i 2021 var det stor økning i bruk av de nasjonale fellesløsningene, som ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret og Altinn-produktene.

Utfordringer og tiltak

Et nytt, tverrgående markedsteam jobber målrettet med å øke utbredelsen. Vi forbedrer, forenkler og automatiserer forvaltningen og driften av fellesløsningene kontinuerlig for å skape rom for økt bruk og å møte nye behov.

Oppnådd

Mål 3

Forankre nye fellesløsninger og ny funksjonalitet i eksisterende fellesløsninger i brukerbehov.

Resultat

Lansering av ID-porten utland og videreutviklingen av MinID er eksempler på prosjekter i 2021 der brukerbehov er førende for utviklingsarbeidet.

Utfordringer og tiltak

Innovasjon og pilotering, modernisering av eID-porteføljen og ny finansieringsmodell er nøkkelen til å møte nye brukerbehov fremover

Oppnådd

Mål 4

Flytte flere tjenester fra Altinn II til Altinn 3.

Resultat

Utbredelsesprosjektet, hvor vi flytter over 800 tjenester i Altinn II til Altinn 3-plattformen, er godt i gang.

Utfordringer og tiltak

Flytting av tjenester fra Altinn II til Altinn 3-plattformen gikk saktere enn ønsket i 2021, og vi har satt inn tiltak for å øke takten.

Delvis oppnådd

Nøkkeltall

Det var betydelig vekst i antall innlogginger i ID-porten, oppslag i Kontakt- og reservasjonsregisteret og bruken av Altinn. Stadig flere offentlige tjenester brukte disse og andre fellesløsninger fra Digdir.

317,6
mill
Positiv økende trend

Pålogginger i ID-porten. Økning på 29 %.

9 257
Positiv økende trend

Offentlige tjenester som bruker fellesløsningene. Økning på 25 %.

94
mill
Positiv økende trend

Antall meldinger og skjema sendt i Altinn. Økning på 10 %

2,9
mill
Positiv økende trend

Antall forsendelser i eFormidling. Økning på 154,5 %.

2,3
mrd
Positiv økende trend

Oppslag i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Økning på 67 %

23,1
mill
Positiv økende trend

Antall brev sendt i digital postkasse. Økning på 42,6 %

Fellesløsningene i praksis

Midt under pandemien fikk Utlendingsdirektoratet (UDI) én ukes frist til å bygge en ny digital tjeneste. Løsningen skulle gjøre det mulig for personer som reiste til Norge å søke unntak fra karantene ved særlige grunner. Digdir leverte innloggingsløsning med ID-porten og skjematjeneste i Altinn 3 for mottak, forsendelse og behandling av søknader.