Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Innovasjon – oversikt

I Innovasjonsbarometeret for staten 2021 har vi målt i hvilken grad offentlige virksomheter har evne og kultur, ledelse og kompetanse for innovasjon. Innovasjonsbarometeret viser at 9 av 10 offentlige virksomheter jobber med innovasjon. Vi vurderer måloppnåelsen som god i 2021.

Bilde av to personer med VR-briller på, som står foran en skjerm og gestikulerer og prater.

Digdirs mål

Digdir hadde fire mål for arbeidet med innovasjon i 2021.

Mål 1

For å lykkes med effektiv og brukerrettet tjenesteutvikling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, bistår Digdir departementer og direktorater i arbeidet med livshendelser og sammenhengende tjenester.

Resultat

Digitaliseringsrådet har gitt råd og anbefalinger til totalt 84 prosjekter og 60 virksomheter.

Utfordringer og tiltak

Effektiv og brukerrettet tjenesteutvikling på tvers er en stor utfordring. Digdir bruker flere virkemidler som Stimulab, Medfinansieringsordningen, Digitaliseringsrådet, Startoff og innovation@altinn til å øke innovasjonsevnen og brukerorienteringen til offentlige virksomheter og prosjekter. Vi vil også gi konkret bistand til livshendelsene.

Oppnådd

Mål 2

Bygge kultur og kompetanse om innovasjon og digitalisering blant ledere i offentlig sektor gjennom kompetansetiltak om digital transformasjon

Resultat

Digdir bidro med faglig innhold til lederverktøyet “Introduksjon til digital transformasjon” i samarbeid med DFØ.

Utfordringer og tiltak

Vi vil bruke lederverktøyet til å styrke ledergruppers forståelse for og evne til å lykkes med digital transformasjon.

Oppnådd

Mål 3

Utforske innovasjonsmetoder for å gripe an store samfunnsfloker på nye måter, gjennom eksperimentering, og en missions-tilnærming i to livshendelser

Resultat

  • Stimulab har veiledet og gitt økonomisk støtte til 36 innovasjonsprosjekter, hvorav sju i 2021.
  • I 2021 utviklet Digdir metodikk for forutseende innovasjon og framsyn som skal brukes i arbeidet med sammenhengende tjenester og livshendelser. 

Utfordringer og tiltak

Vi planlegger å lansere metodikken for forutseende innovasjon og framsyn i første kvartal 2022.

Oppnådd

Mål 4

Styrke offentlige virksomheters evne til og kapasitet for innovasjon gjennom å bistå prosjekter, formidle metoder, insentiver og beste praksis på innovasjonsområdet. Samarbeide med DFØ og LUP i StartOff-programmet, som setter søkelyset på offentligprivat-samarbeid for å løse utfordringer i forvaltningen.

Resultat

Konseptskissen for Digital Assistent” er den første offentlige crowdsourcing-utredningen, med åpen medvirkning. Over 100 personer fra 16 forskjellige virksomheter fra det offentlige, private og akademia bidro.

Utfordringer og tiltak

  • Innovasjonskompetanse for ledere bør styrkes, og innovasjonsarbeidet må i større grad bidra til systemiske grep. Det er også behov for mer offentlig–privat samarbeid.
  • Digdir vil støtte tillitsreformen, som blir viktig for innovasjonsarbeidet. Vi vil også bidra til å øke innovasjonsevnen med nye arbeidsmetoder og samarbeidsmodeller.

Oppnådd