Hopp til hovedinnhold

Deling av data – oversikt

Å legge til rette for deling av data er sentralt for å nå målet om en mer effektiv offentlig sektor og økt verdiskaping i samfunnet. I 2022 ble flere tiltak for å stimulere datadeling iverksatt, med flere lanseringer.

Bilde av kvinne i verneutstyr på en arbeidsplass, som scroller på et nettbrett.

Digdirs mål

Digdir hadde tre mål for arbeidet med deling av data i 2021.

Mål 1

Videreutvikle Nasjonalt ressurssenter for deling av data

Resultat

Vi styrket Ressursenteret med to stillinger, bidro aktivt til å lage veiledere, ga bistand til i prosjekter og etablerte en offentlig møteplass i Datalandsbyen i 2021.

Utfordringer og tiltak

Det er et stort behov for samarbeid på tvers i flere organisasjoner for å øke digitaliseringstakten, spesielt innen regelverk, sammenhengende tjenester og deling av data. Ressurssenteret vil også følge opp internasjonalt arbeid på fagområdet.

Oppnådd

Mål 2

Operasjonalisering av Datafabrikken

Resultat

Datafabrikken startet arbeidet med å utvikle tjenester for å stimulere til økt deling og verdiskaping med data som ressurs i næringslivet. Vi lanserte en konseptversjon av tjenesteportalen ble lansert i juni og lanserte en mer utviklet versjon integert med den digitale møteplassen Datalandsbyen høsten 2021.

Utfordringer og tiltak

Datafabrikken utvikles stadig med nye funksjoner for å forenkle både deling og bruk av data i tråd med strategien.

Oppnådd

Mål 3

Enkel deling og gjentruk av data

Resultat

Digdirs rapportering på Open Data Maturity Index viser sterk fremgang fra 2020.

Utfordringer og tiltak

"IT i praksis" viser at offentlig sektor ikke klarer å utnytte potensialet i deling av data. 29 % gjenbruker i stor eller svært stor grad data fra andre virksomheter, mens bare 12 % har utviklet/forbedret digitale tjenester basert på åpne data. Digdir vil fortsette arbeidet for økt datadeling i og med forvaltningen og videreutvikle rollen som pådriver for økt datadeling.

Oppnådd

Nøkkeltall

Deling av data er viktig både for en mer effektiv offentlig sektor, og økt verdiskaping.

39 519
Positiv økende trend

Unike brukere i 2021, data.norge.no. Økning på 44 % fra 2020.

210 069
Positiv økende trend

Sidevisninger på data.norge.no. Økning på 16 % fra 2020.

1 589
Positiv økende trend

Antall datasett på data.norge.no. Økning på 3 % fra 2020.

Antall datasettbeskrivelser siden første publisering

Graf: Utvikling i antall datasettbeskrivelser fra desember 2017 til desember 2021.
Antall datasettbeskrivelser fra desember 2017 til desember 2021 har økt kraftig.