Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Internasjonalt – oversikt

I 2021 styrket Digdir innsatsen sin på det internasjonale området. Koordinering av norsk deltakelse i EUs digitaliseringsprogram DIGITAL og rollen som sekretariatsleder i Nordisk ministerråds program CBDS er nøkkelaktivitetene for å styrke samarbeid på tvers av landegrenser.

Bilde av de europeiske flaggene med Europaparlamentet i Strasbourg i bakgrunnen.

Digdirs mål

Digdir hadde to mål for internasjonalt arbeid i 2021.

Mål 1

Starte oppfølgingen av Norges deltakelse i EU-programmet DIGITAL Europe som koordinator for arbeidsgruppen.

Resultat

Gjennom 2021 har Digdir, i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge, etablert koordineringsgruppen. Arbeidet i denne gruppen har bidratt til aktiv mobilisering av mulige kandidater, opprettelsen av nettsider med informasjon og mer.

Utfordringer og tiltak

DIGITAL Europa-programmet er nytt, og stiller krav til aktører som vil være med. Programmene er store, krever ofte samarbeid med andre europeiske partnere og medfinansering i tillegg til midlene som lyses ut. Koordinerings-gruppen jobber videre med mobilisering av aktører i Norge, og orienterer om nye arbeidsprogram og utlysingsrunder.

Oppnådd

Mål 2

Etablere sekretariat for Nordisk Ministerråd-programmet Cross Border Digital Services.

Resultat

Cross Border Digital Services har gjennomført etableringen, laget nye nettsider for informasjon om programmet og utlyst den første runden med midler (Open Funding Mechanism).

Utfordringer og tiltak

I likhet med DIGITAL Europa-programmet, jobber CBDS for økt kjennskap hos de ulike aktørene. I 2022 jakter man nye aktører som kan dra nytte av CBDS og bidra til nordisk-baltisk samarbeid.

Oppnådd

Digital Europe Programme (DIGITAL) 2021–2027

Fem satsingsområder:

  1. Tungregning
  2. Kunstig intelligens
  3. Cybersikkerhet
  4. Avansert digital kompetanse
  5. Anvendelse av digitale teknologier i samfunns- og næringsliv

EU-program på €7,6 mrd for digital omstilling i næringsliv og offentlig sektor i EU/EØS.

Virksomheter kan søke om midler, primært som medlem i samarbeidsprosjekter.

Søkere må stille inntil 50 prosent medfinansiering.

Fra 2022 får virksomheter tilgang til data og digitale teknologier via et nettverk av "European Digital Innovation Hubs".

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Digdir koordinerer norske søkere.