Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammenhengende tjenester – oversikt

I 2021 gjennomførte vi grunnleggende tiltak som å avdekke hindre og lage verktøy som gjør oss i stand til å øke tempoet i utviklingen av sammenhengende tjenester.

Bilde av en dame som sitter hos en lege med barnet sitt på fanget.

Digdirs mål

Digdir hadde fire mål for arbeidet med sammenhengende tjenester i 2021.

Mål 1

Departementer og direktorater får relevant bistand til å levere sammenhengende tjenester.

Resultat

 • Digdir lanserte en ny veileder for organisering og styring av sammenhengende tjenester
 • Skate ga departementene råd om tverrsektoriell styring
 • Tre av livshendelsene fikk medfinansiering fra Medfinanseringsordningen
 • To av livshendelsene fikk finansiell støtte og rådgivning fra Stimulab

Utfordringer og tiltak

Mangel på finansiering hindrer oss å løse «gryteklare» problemer som kan og bør løse raskt, og det tar lang tid å endre lovverket når regelverket er problemet. Digdir vil prioritere å få best mulig oversikt over utfordringer og behov for å prioritere innsatsen og gi best mulig bistand til livshendelsene og aktørene.

Oppnådd

Mål 2

Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling skal utvikles.

Resultat

 • Veikart for økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling er lansert.
 • Sjekkliste for sammenhengende tjenester er utviklet og testet.

Utfordringer og tiltak

Det er omfattende og krevende å identifisere, vurdere og håndtere juridiske, organisatoriske, semantiske og tekniske hindringer. Veikartet vi lanserte høsten 2021 er et viktig bidrag.

Digdir legger til rette for at aktørene som jobber med livshendelsene kan dele erfaringer, lære av og hjelpe hverandre. Digdir vil videreutvikle veiledningen og styrke bistanden på området.

Oppnådd

Mål 3

Utvikle metodeverk og veiledning rettet mot behov i livshendelsene

Resultat

 • Prosjektet leverte en omfattende innsiktsrapport.
 • En regelverksanalyse anbefaler konkrete endringer i Arveloven.
 • To delprosjekter for oppgjør etter dødsfall og digital gravferdsmelding er i gang.

Utfordringer og tiltak

En prioritet i 2022 blir å sikre nødvendig finansiering til å løse identifiserte, felles utfordringer for å kunne møte ambisjonene for livshendelsene. «Oppgjør etter dødsfall» planlegger oppstart for pilotdrift av tjenesten i første kvartal 2023. Målet for «Digital gravferdsmelding» er å ferdigstille prosessflyt for løsningen og skisser mot sluttbrukere første halvår 2022.

Oppnådd

Mål 4

Sikre leveranser innenfor livshendelsen Dødsfall og arv

Resultat

 • Prosjektet leverte en omfattende innsiktsrapport.
 • En regelverksanalyse anbefaler konkrete endringer i Arveloven.
 • To delprosjekter for oppgjør etter dødsfall og digital gravferdsmelding er i gang.

Utfordringer og tiltak

En prioritet i 2022 blir å sikre nødvendig finansiering til å løse identifiserte, felles utfordringer for å kunne møte ambisjonene for livshendelsene. «Oppgjør etter dødsfall» planlegger oppstart for pilotdrift av tjenesten i første kvartal 2023. Målet for «Digital gravferdsmelding» er å ferdigstille prosessflyt for løsningen og skisser mot sluttbrukere første halvår 2022.

Oppnådd

Livshendelsen "dødsfall og arv" – en historie fra en pårørende

Illustrasjon som viser dei sju livshendingane: Få barn, Alvorleg sjukt barn, Miste og finne jobb, Ny i Noreg, Starte og drive ei verksemd, Dødsfall og arv og Starte og drive ein frivilleg organisasjon