Hopp til hovudinnhald

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Kapittel 2: Introduksjon til verksemda og hovudtal

I Digdir sitt andre leveår 2021 vaks Brønnøysund, Leikanger og Oslo tettare saman og tok ut fleire synergiar etter samanslåinga 1.1.2020. Vi lanserte ny strategi, ny organisering og nye arbeidsformer med tverrfaglege leveranseområde og produktgrupper kor brukarane har ein viktigare plass – og kor vi utnyttar den samla kompetansen i Digdir best mogleg.

I Digdir sitt andre leveår 2021 vaks Brønnøysund, Leikanger og Oslo tettare saman og tok ut fleire synergiar etter samanslåinga 1.1.2020. Vi lanserte ny strategi, ny organisering og nye arbeidsformer med tverrfaglege leveranseområde og produktgrupper kor brukarane har ein viktigare plass – og kor vi utnyttar den samla kompetansen i Digdir best mogleg.