Hopp til hovedinnhold

Kapittel 4: Styring og kontroll

Digdir har tilfredsstillende styring og kontroll og oppnådde alle vesentlige mål i 2021. Vi rustet oss for fremtiden med en ny strategi og OU-prosess som resulterte i mer samarbeids-, leveranse- og kundeorientert organisering med virkning fra 1.1.2022. Pandemien påvirket oppdragsmengden og arbeidssituasjon, men vi håndterte situasjonen tilfredsstillende i god dialog med departementet.

Digdir har tilfredsstillende styring og kontroll og oppnådde alle vesentlige mål i 2021. Vi rustet oss for fremtiden med en ny strategi og OU-prosess som resulterte i mer samarbeids-, leveranse- og kundeorientert organisering med virkning fra 1.1.2022. Pandemien påvirket oppdragsmengden og arbeidssituasjon, men vi håndterte situasjonen tilfredsstillende i god dialog med departementet.