Hopp til hovedinnhold

Kapittel 3: Årets aktiviteter og resultater

Vi vurderer den samlede måloppnåelsen i 2021 som god. I kapittel 3 Årets aktiviteter og resultater gir vi først en samlet vurdering av måloppnåelsen. Deretter presenterer vi Rikets digitale tilstand og status på handlingsplanen for regjeringens og KS’ digitaliserings-strategi, som er vår overordnede vurdering på status for digitaliseringen. Vi presenterer sju fagregnskaper hvor vi redegjør for målene, resultatene, utfordringene og planene på Digdirs fagområder i 2021. Til slutt redegjør vi for ressursbruken og gir en samlet oversikt over oppdragene våre i 2021.

Vi vurderer den samlede måloppnåelsen i 2021 som god. I kapittel 3 Årets aktiviteter og resultater gir vi først en samlet vurdering av måloppnåelsen. Deretter presenterer vi Rikets digitale tilstand og status på handlingsplanen for regjeringens og KS’ digitaliserings-strategi, som er vår overordnede vurdering på status for digitaliseringen. Vi presenterer sju fagregnskaper hvor vi redegjør for målene, resultatene, utfordringene og planene på Digdirs fagområder i 2021. Til slutt redegjør vi for ressursbruken og gir en samlet oversikt over oppdragene våre i 2021.

Fagregnskap - kort introduksjon